Порядок звернення до третейського суду

 

Звернення до Третейського суду при Товарній біржі „УМТБ” можливе за наявності третейської угоди, укладеної відповідно до вимог Закону України „Про третейські суди"

Процесуальною формою звернення до Третейського суду є позовна заява, яка повинна відповідати наступним вимогам:

  • назва Третейського суду;
  • дата подання позовної заяви;
  • найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами;
  • найменування і юридична адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником;
  • зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
  • обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;
  • посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;
  • перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;
  • підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника.

У позовній заяві можуть бути зазначені номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, інші відомості, що мають значення для розгляду та вирішення справи.

До позовної заяви обов'язково додаються докази її направлення іншій стороні.

До позовної заяви додається третейська угода або документ, яким вона передбачена, та докази, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.

До позовної заяви додаються докази сплати третейського збору. Якщо оплата третейського збору здійснювалась за допомогою системи "клієнт-банк" платіжне доручення без відміток банку є достатнім доказом сплати за умови, що грошові кошти надійдуть на рахунок Товарної біржі "УМТБ" на момент вирішення питання про прийняття позовної заяви.

Матеріали поданої позовної заяви розглядаються головою Третейського суду протягом 3 днів з моменту їх одержання. У разі невідповідності поданих документів наведеним вимогам Третейський суд постановляє ухвалу про залишення позову без руху та надає строк для виправлення недоліків. Якщо у встановлений строк недоліки не будуть усунуті - позов залишається без розгляду.

Документи для Третейського суду надсилаються поштою за адресою: Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38 або надаються за до приймальні за вказаною адресою.

 

Третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин - Закон України "Про третейські суди".