Витрати третейського розгляду

При зверненні до Третейського суду з позовом (зустрічним позовом) стороною в обов'язковому порядку сплачується третейський збір

Розмір третейського збору становить: 1 % від ціни позову але не менше 500 грн. і не більше 25000 грн.

При цьому ціна позову визначається:

У справах немайнового характеру за позовними заявами по спорам, що виникають при укладенні, зміні або розірванні договорів, крім розірвання договорів найму (оренди), і в спорах про визнання правочинів недійсними та за іншими позовними заявами немайнового характеру третейський збір складає 100 грн.

За позовні заяви, що містять одночасно вимоги майнового і не майнового характеру, сплачується одночасно третейський збір, встановлений для позовних заяв майнового характеру і для позовних заяв немайнового характеру.

З урахуванням складності справи, що суттєво підвищує витрати часу й матеріальні витрати, пов'язані з третейським розглядом, голова Третейського суду може постановити ухвалу про збільшення розміру третейського збору але не більше ніж на 50 % (а по немайнових спорах - не більш ніж до 2 000 грн.)

За клопотанням сторони голова Третейського суду може зменшити розмір третейського збору або відстрочити його сплату. У разі пред'явлення зустрічного позову відповідач користується правом на відповідне пропорційне зменшення розміру третейського збору, що сплачується за подачу зустрічного позову, та відстрочення його сплати.

Реквізити для сплати третейського збору:

 

Третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин - Закон України "Про третейські суди".