Типове третейське застереження

Звернення до Третейського суду при Товарній біржі „УМТБ” можливе за наявності третейської угоди, укладеної відповідно до вимог Закону України „Про третейські суди"

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує

Рекомендоване третейське застереження:

  • Всі спори, пов'язані з виконанням цього договору, а також щодо його дійсності та розірвання вирішуються в Постійно діючому третейському суді при Товарній біржі "УМТБ" (Україна, 49094. м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38) згідно його регламенту.
  • Спори розглядатимуться Постійно діючим третейським судом при Товарній біржі "УМТБ" у складі одного третейського судді, визначеного згідно регламенту третейського суду.

Слід зауважити, що згідно вимог закону третейська угода має містити відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди, тому у разі її укладання як окремого документа, він в обов'язковому порядку має містити відповідну інформацію.

 

 

 

Третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин - Закон України "Про третейські суди".